iOS Developer (Swift, Objective-C, Mobile)

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
Swift iOS Objective-C Mobile

iOS Developer (Swift, Objective-C, Mobile)

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
Swift iOS Objective-C Mobile

BACK-END DEVELOPER (PHP, MySQL, NodeJS)

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
PHP MySQL NodeJS Back-End

BACK-END DEVELOPER (PHP, MySQL, NodeJS)

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
PHP MySQL NodeJS Back-End

Junior iOS Developer (Swift, Objective-C, xCode)

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
Swift iOS Objective-C xCode

iOS Developer (Swift, Objective-C, xCode) | $300 - $500

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
Swift iOS Objective-C xCode

SOFTWARE TESTER | $300 - $500

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
Tester

Back-end Developer (PHP) (Linux, Web) | $500 - $700

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
PHP Linux Back-End Web

Android Developer (Mobile, Android SDK) | $350 - $500

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
Android Mobile Android SDK

[HCM] PHP Developer (CSS, ASP.NET, JavaScript, JQuery, NodeJS, HTML, REST API, Web) | Salary from $350

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
PHP CSS ASP.NET JavaScript JQuery NodeJS HTML REST API Web

COVISOFT

COVISOFT là công ty chuyên về lập trình phần mềm ở thị trường Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Châu Âu. Những lĩnh vực công ty đang tập trung phát triển: Mobile application (iOS, Android, Window Phone) Embeded System, Navigation/Blackbox System IoT System Server/Web solution COVISOFT đã và... See more

COVISOFT là công ty chuyên về lập trình phần mềm ở thị trường Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Châu Âu.

Những lĩnh vực công ty đang tập trung phát triển:

  • Mobile application (iOS, Android, Window Phone)
  • Embeded System, Navigation/Blackbox System
  • IoT System
  • Server/Web solution

COVISOFT đã và đang không ngừng phấn đấu trong nhiều năm qua nên đang giành được nhiều dự án lớn từ những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Châu Âu… Với những nỗ lực đó, COVISOFT sẽ tiếp tục tập trung và phát triển những mảng công nghệ hiện đại trong tương lai.

Website: http://www.covisoft.asia

Less

Room 24, Building 8, Quang Trung Software City, District 12, HCMC, Vietnam

Outsourcing

10-24