Mobile Developer (React Native)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
Mobile React Native

Kiểm Thử Phầm Mềm (Tester)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
Tester

System Engineer

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
System Engineer

Full-Stack Developers (PHP, JavaScript)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
PHP JavaScript Full-Stack

UI Designer

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
UI Design

Kiểm Thử Phần Mềm (Tester)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
Tester

BUSINESS ANALYST

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
Business Analyst

Back-end Developer (PHP, Laravel)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
PHP Laravel Back-End

Front-End Developer (CSS, JavaScript, HTML)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
CSS JavaScript HTML Front-End

Front-End Developer (CSS, JavaScript, HTML)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
CSS JavaScript HTML Front-End

Công ty TNHH MTV Cỏ May Automation (CMA)

Cỏ May Automation (CMA) đem đến các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ.

Website: http://cma.com.vn/

Cỏ May Automation (CMA) đem đến các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ.

Website: http://cma.com.vn/

Less

Tòa nhà Cỏ May, số 954-956 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM

Product