Front-End Developer (CSS, JavaScript, HTML)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
CSS JavaScript HTML Front-End

Full-Stack Developer (PHP, CSS, JavaScript, HTML)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
PHP CSS JavaScript HTML Full-Stack

Back-End Developer (PHP, MySQL, Postgres)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
PHP MySQL Back-End Postgres

Công ty TNHH MTV Cỏ May Automation

  • CMA đem đến giải pháp giúp doanh nghiệp sản xuất tối ưu hóa chi phí vận hành dựa trên công nghệ và tri thức.
  • http://cma.com.vn/cmaweb/index.php
  • CMA đem đến giải pháp giúp doanh nghiệp sản xuất tối ưu hóa chi phí vận hành dựa trên công nghệ và tri thức.
  • http://cma.com.vn/cmaweb/index.php
Less

515 Lê Hồng Phong, phường 02, quận 10, TP. HCM

Product