Lập Trình Viên Back-end (Python, NodeJS)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
Python NodeJS Back-End

Security Engineer (C++, Python) | Both full-time and internship

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
C++ Python Security

Công Ty Cổ Phần G-Innovations Việt Nam

Công ty trực thuộc Tập đoàn G-Group, gồm các công ty thành viên như: Beat.vn, Game TV, F88, Tima,... Website: http://ginno.com/  Facebook: https://www.facebook.com/Công-Ty-Cổ-Phần-G-Innovations-Việt-Nam-366405150869755/ Được thành lập từ năm 2017, Công ty cổ phần G-Innovations Việt Nam luôn tư duy và hành động theo 4 giá trị cốt lõi: Hạnh phúc - Chính... See more

Công ty trực thuộc Tập đoàn G-Group, gồm các công ty thành viên như: Beat.vn, Game TV, F88, Tima,...

Website: http://ginno.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/Công-Ty-Cổ-Phần-G-Innovations-Việt-Nam-366405150869755/

Được thành lập từ năm 2017, Công ty cổ phần G-Innovations Việt Nam luôn tư duy và hành động theo 4 giá trị cốt lõi: Hạnh phúc - Chính trực - Không gì là không thể - Tốc độ.

Đây cũng chính là mục tiêu đào tạo và phát triển con người Ginnovations, là kim chỉ nam cho mọi đường lối, phương thức hành động của một tập thể coi nhau như một gia đình, giữ chữ tín trong mọi công việc, dám dấn thân nhận mọi thử thách và bứt phá thần tốc để cùng lên đỉnh vinh quang, hướng đến tầm nhìn.

2021: là Công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ cao được định giá 4000 tỷ.

Less

Tòa nhà N01A - Golden Land, 275 Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Product

35-99