Middle/Senior Front-end Developer (ReactJS, VueJS, Angular) | Up to $1,500

Ha Noi
Outsourcing
Đã hết hạn
Front-End ReactJS VueJS Angular

Tìm anh tài Brse tại Japan và Hà Nội

Ha Noi
Outsourcing
Đã hết hạn
BrSE

CÔNG TY CỔ PHẦN DIGI DINOS

Digi Dinos được thành lập vào năm 2018. Tuy là một công ty trẻ nhưng sớm đã khẳng định vị trí của mình bằng những hệ thống ứng dụng với lượng truy cập lớn. Các hệ thống AI Marchine learning cho thị trường Nhật Bản.

Website: http://digidinos.com

Digi Dinos được thành lập vào năm 2018. Tuy là một công ty trẻ nhưng sớm đã khẳng định vị trí của mình bằng những hệ thống ứng dụng với lượng truy cập lớn. Các hệ thống AI Marchine learning cho thị trường Nhật Bản.

Website: http://digidinos.com

Less

Phòng 1106C - Tòa nhà Ecolife Tây Hồ - Khu đô thị Tây Hồ Tây, Đường Võ Chí Công - Quận Tây Hồ, TP. HN

Outsourcing