[HN] .NET Developer (AngularJS, MariaDB, .NET Core, Microservice)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
AngularJS .NET MariaDB .NET Core Microservice

Lập Trình Viên PHP/.NET

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
PHP .NET

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tinh Vân

Tinh Vân định hướng thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu, phát triển bền vững trên nền tảng tri thức và tính nhân bản, hoạt động toàn cầu, tích cực đóng góp đất nước và phát huy năng lực sáng tạo của mỗi thành viên Gồm công ty mẹ... See more

Tinh Vân định hướng thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu, phát triển bền vững trên nền tảng tri thức và tính nhân bản, hoạt động toàn cầu, tích cực đóng góp đất nước và phát huy năng lực sáng tạo của mỗi thành viên

Gồm công ty mẹ và 5 công ty thành viên

  • Thành lập ngày 20 tháng 7 năm 1997
  • Lĩnh vực hoạt động: Phát triển và  gia công phần mềm, Dịch vụ tư vấn CNTT và dịch vụ phần mềm, truyền thông số và mobile marketing
  • Trụ sở chính: Tầng 8, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Chi nhánh và Văn phòng đại diện: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tokyo (Nhật Bản)

Website: http://tinhvan.com/

 

Less

Tầng 8, Làng sinh viên Hacinco, Ngụy Như Kontum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Product

500-999