MOBILE DEVELOPER (Android, iOS, React Native)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
Android iOS Mobile React Native

BACK-END DEVELOPER (NodeJS, ExpressJS)

Ho Chi Minh
Product
Đã hết hạn
NodeJS Back-End ExpressJS

Web Developer

Ho Chi Minh, Ha Noi
Product
Đã hết hạn
Web

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIỆT AN

Việt An Group là đơn vị chuyên tư vấn và lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động về nước thải và khí thải. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các hệ thống quan trắc về: nước mặt, nước cấp, nước ngầm, các giải pháp giảm thất... See more

Việt An Group là đơn vị chuyên tư vấn và lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động về nước thải và khí thải. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các hệ thống quan trắc về: nước mặt, nước cấp, nước ngầm, các giải pháp giảm thất thoát nước, hệ thống SCADA/DCS và phần mềm quản lý hạ tầng, công trình ngầm GIS 2D-3D.

Website: https://www.vietan-group.com/

Less

4E, Đường số 6, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM

Product