PHP Developer (CakePHP, Laravel, CodeIgniter)

Ho Chi Minh
Outsourcing
Đã hết hạn
PHP CakePHP Laravel CodeIgniter

BIT VIỆT NAM

  • BIT Việt Nam chuyên thực hiện các dự án website cho 100% các khách hàng Nhật.
  • Bạn sẽ có cơ hội onsite tại Nhật ngắn hạn và dài hạn tại BIT Việt Nam.
  • http://www.bit-vietnam.com/vi/
  • BIT Việt Nam chuyên thực hiện các dự án website cho 100% các khách hàng Nhật.
  • Bạn sẽ có cơ hội onsite tại Nhật ngắn hạn và dài hạn tại BIT Việt Nam.
  • http://www.bit-vietnam.com/vi/
Less

Tầng 1, 15/28 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, TPHCM

Outsourcing