Back-End Developer (PHP, Java, JavaScript, Python, Git, Golang, Ruby)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
PHP Java JavaScript Python Git Golang Ruby Back-End

Beeketing

Bạn có muốn tham gia một trong những công ty công nghệ phát triển nhanh nhất 2016 được quỹ 500 Startups Mỹ đầu tư để xây đựng sản phẩm thành công toàn cầu? Bạn có muốn học cách để xây dựng hệ thống tương tác với hơn 120 triệu người... See more
  • Bạn có muốn tham gia một trong những công ty công nghệ phát triển nhanh nhất 2016 được quỹ 500 Startups Mỹ đầu tư để xây đựng sản phẩm thành công toàn cầu? Bạn có muốn học cách để xây dựng hệ thống tương tác với hơn 120 triệu người mỗi tháng?
  • Beeketing là công ty công nghệ với sản phẩm chiến lược là nền tảng marketing  tự động dành cho những người bán hàng trực tuyến trên khắp thế giới. Chúng tôi mong muốn xây dựng một đội ngũ trẻ có đủ khả năng và đam mê để khẳng định mình trên thị trường quốc tế.
  • Beeketing hiện đang được hơn 400,000 doanh nghiệp trên Bắc Mỹ và Châu Âu sử dụng để bán hàng cho hơn 120 triệu người mỗi tháng. Chúng tôi đang tăng trưởng rất nhanh và muốn tìm kiếm những tài năng để cùng xây dựng Beeketing thành công trên toàn cầu.
  • Hãy tham gia Beeketing để biến công việc của bạn không chỉ còn là công việc. Đây sẽ là niềm tự hào, là thành tựu của bạn!
  • https://beeketing.com/
Less

Số 130 ngõ 360 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Product