Senior PHP Developer (MySQL)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
PHP MySQL

React Native Developer (JavaScript, Mobile)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
JavaScript Mobile React Native

Senior iOS Developer (Swift, Mobile)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
Swift iOS Mobile

Junior Mobile Developer (Swift, iOS, React Native)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
Swift iOS Mobile React Native

Junior PHP Developer (MySQL)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
PHP MySQL

Senior PHP Developer (MySQL)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
PHP MySQL

Mobile Lead (React Native)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
Mobile React Native

PHP Developer (MySQL)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
PHP MySQL

PHP Developer (OOP, MySQL)

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
PHP OOP MySQL

[HN] PHP Developer (CSS, JavaScript) | Up to $1,500

Ha Noi
Product
Đã hết hạn
PHP CSS JavaScript

Base Enterprise

Base Enterprise là công ty công nghệ được thành lập và vận hành bởi CEO của các công ty có nhiều kinh nghiệm trong thị trường công nghệ, ngân hàng, tài chính ở Việt Nam. Sứ mệnh của Base Enterprise là xây dựng một nền tảng CNTT toàn diện và hiện đại cho các... See more

Base Enterprise là công ty công nghệ được thành lập và vận hành bởi CEO của các công ty có nhiều kinh nghiệm trong thị trường công nghệ, ngân hàng, tài chính ở Việt Nam. Sứ mệnh của Base Enterprise là xây dựng một nền tảng CNTT toàn diện và hiện đại cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả, năng suất, chuyên nghiệp.

https://base.vn/

Less

Tầng 13, Zentower, 12 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Product