Syno International Vietnam

Syno International Vietnam

Providing connected people data – with speed and efficiency

Providing connected people data – with speed and efficiency

Syno International Vietnam được thành lập năm 2018, là công ty con của Syno Nhật Bản - một thành viên của Syno International. Chúng tôi đến Việt Nam với sứ mệnh tiên phong trong việc ứng dụng dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, bằng việc cung cấp các giải pháp Consumer Data as a Service phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam.

Syno International Vietnam
Syno International Vietnam

Website

Location

Tầng 17, Ngọc Khánh Plaza, Số 1 Phạm Huy Thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam