SEN Platform

Smart Education Now

Smart Education Now

SENTECHS (Smart Education Now Technologies) - nhà cung cấp giải pháp về công nghệ đào tạo hàng đầu của Mỹ và đang triển khai các dự án công nghệ đào tạo online cho 400,000 học viên và phụ huynh tại Mỹ và Việt Nam. Đội ngũ phát triển sản phẩm của SENTECHS đang tham gia vào các hoạt động xây dựng, triển khai dự án, làm việc với các chuyên gia kỹ thuật 20 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho các đối tác giáo dục hàng đầu của Mỹ. 

10 năm qua, SENTECHS đã giúp các nhà trường, nhà xuất bản, nhà giáo dục khắp thế giới cung cấp các giải pháp số hoá trường học giúp tiên phong thay đổi, ứng dụng và tạo ra cơ hội phát triển bền vững, nâng cao danh tiếng và mở rộng phạm vi tuyển sinh. Những giải pháp mà công ty tạo ra không chỉ là một sự hiện đại hóa những quy trình quen thuộc, mà là giải pháp công nghệ thông minh để trường học xây dựng mối quan hệ bền vững giữa trung tâm, học viên và phụ huynh. 

Các sản phẩm và giải pháp của SEN cung cấp:

  • LMS (Learning Management System)
  • Thư viện điện tử
  • Sàn giao dịch điện tử cho các sản phẩm giáo dục
  • Hệ thống giảng dạy mô hình trực tuyến
  • Hệ thống thông tin liên lạc cho nhà trường và phụ huynh

SEN Platform}

SEN Platform}

SEN Platform}

Product
LMS (Learning Management System)

Thư viện điện tử

Sàn giao dịch điện tử cho các sản phẩm giáo dục

Hệ thống giảng dạy mô hình trực tuyến

Hệ thống thông tin liên lạc cho nhà trường và phụ huynh (web & app)

Hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến

More jobs at SEN Platform

02 Senior Java Developer (Java Core/ Spring/ Cloud)

Quận 7, Hồ Chí Minh

Giáo dục

2**** USD Login to view salary

  • Super competitive salary & bonus
  • Benefit review every 06 months
  • Working opportunity with C-level & management boards of international schools & training organizatio...

Apply now

Benefits

Super competitive salary & bonus

Benefit review every 06 months

Working opportunity with C-level & management boards of international schools & training organization in Vietnam & US

Oversea projects opportunities

Friendly, funny working environment

Gain super value experience in the advanced Education Technology in the US & Việt Nam which is growing fast

Mon - Fri