Public Bank Vietnam (PBVN)
Public Bank Vietnam (PBVN)

Public Bank Vietnam (PBVN)

PBVN là một tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả và uy tín hàng đầu Việt Nam

About us

Public Bank Vietnam (PBVN) là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Public Bank Berhad, Malaysia, một trong những Ngân hàng hàng đầu Malaysia về kết quả hoạt động kinh doanh và quản trị bền vững, nhất quán. Public Bank Vietnam được chuyển đổi từ Ngân hàng liên doanh VID Public - một trong những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1992 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Public Bank Berhad, Malaysia. Trải qua hơn 30 năm hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, hiện nay Public Bank Vietnam đã mở rộng mạng lưới lên 40 chi nhánh và phòng giao dịch (PGD) tại các tỉnh và thành phố chính của Việt Nam.

MỤC TIÊU KINH DOANH

Là một tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả và uy tín hàng đầu Việt Nam

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Public Bank Việt Nam cam kết...

Đối với Khách hàng

• Cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp và hiệu quả 

•  Không ngừng đổi mới phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

Đối với Nhân viên

•  Phát triển lợi ích của nhân viên thông qua lương, thưởng và các phúc lợi hấp dẫn

•  Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên thông qua đào tạo, phát triển và tạo cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

Đối với Cộng đồng

•  Luôn hỗ trợ cộng đồng với tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp

•  Luôn tuân thủ chặt chẽ các chính sách và mục tiêu quốc gia, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

 

Benefits

 • Outstanding career development opportunities
 • High performance & dynamic working environment
 • Great employment benefits
 • Negotiate
 • Insurance Coverage
 • Allowance & additional salary payment
 • Salary Review Annually
 • 18 days full paid leave per year
 • Training & Development
 • Annually Health Checkup

Product

Dịch vụ phát hành thẻ
Dịch vụ phát hành thẻ

Public Bank Vietnam (PBVN) là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Public Bank Berhad, Malaysia, một trong những Ngân hàng hàng đầu Malaysia về kết quả hoạt động kinh doanh và quản trị bền vững, nhất quán. Public Bank Vietnam được chuyển đổi từ Ngân hàng liên doanh VID Public - một trong những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1992 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Public Bank Berhad, Malaysia. Trải qua hơn 30 năm hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, hiện nay Public Bank Vietnam đã mở rộng mạng lưới lên 40 chi nhánh và phòng giao dịch (PGD) tại các tỉnh và thành phố chính của Việt Nam.

MỤC TIÊU KINH DOANH

Là một tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả và uy tín hàng đầu Việt Nam

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Public Bank Việt Nam cam kết...

Đối với Khách hàng

• Cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp và hiệu quả 

•  Không ngừng đổi mới phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

Đối với Nhân viên

•  Phát triển lợi ích của nhân viên thông qua lương, thưởng và các phúc lợi hấp dẫn

•  Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên thông qua đào tạo, phát triển và tạo cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

Đối với Cộng đồng

•  Luôn hỗ trợ cộng đồng với tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp

•  Luôn tuân thủ chặt chẽ các chính sách và mục tiêu quốc gia, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

 

Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn
Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn

Public Bank Vietnam (PBVN) là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Public Bank Berhad, Malaysia, một trong những Ngân hàng hàng đầu Malaysia về kết quả hoạt động kinh doanh và quản trị bền vững, nhất quán. Public Bank Vietnam được chuyển đổi từ Ngân hàng liên doanh VID Public - một trong những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1992 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Public Bank Berhad, Malaysia. Trải qua hơn 30 năm hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, hiện nay Public Bank Vietnam đã mở rộng mạng lưới lên 40 chi nhánh và phòng giao dịch (PGD) tại các tỉnh và thành phố chính của Việt Nam.

MỤC TIÊU KINH DOANH

Là một tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả và uy tín hàng đầu Việt Nam

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Public Bank Việt Nam cam kết...

Đối với Khách hàng

• Cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp và hiệu quả 

•  Không ngừng đổi mới phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

Đối với Nhân viên

•  Phát triển lợi ích của nhân viên thông qua lương, thưởng và các phúc lợi hấp dẫn

•  Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên thông qua đào tạo, phát triển và tạo cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

Đối với Cộng đồng

•  Luôn hỗ trợ cộng đồng với tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp

•  Luôn tuân thủ chặt chẽ các chính sách và mục tiêu quốc gia, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

 

Dịch vụ Séc và ngoại tệ
Dịch vụ Séc và ngoại tệ

Public Bank Vietnam (PBVN) là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Public Bank Berhad, Malaysia, một trong những Ngân hàng hàng đầu Malaysia về kết quả hoạt động kinh doanh và quản trị bền vững, nhất quán. Public Bank Vietnam được chuyển đổi từ Ngân hàng liên doanh VID Public - một trong những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1992 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Public Bank Berhad, Malaysia. Trải qua hơn 30 năm hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, hiện nay Public Bank Vietnam đã mở rộng mạng lưới lên 40 chi nhánh và phòng giao dịch (PGD) tại các tỉnh và thành phố chính của Việt Nam.

MỤC TIÊU KINH DOANH

Là một tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả và uy tín hàng đầu Việt Nam

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Public Bank Việt Nam cam kết...

Đối với Khách hàng

• Cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên nghiệp và hiệu quả 

•  Không ngừng đổi mới phát triển các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

Đối với Nhân viên

•  Phát triển lợi ích của nhân viên thông qua lương, thưởng và các phúc lợi hấp dẫn

•  Thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên thông qua đào tạo, phát triển và tạo cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

Đối với Cộng đồng

•  Luôn hỗ trợ cộng đồng với tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp

•  Luôn tuân thủ chặt chẽ các chính sách và mục tiêu quốc gia, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

 

General information

Industry

Bank, Tài Chính

Company size

Over 1000

Nationality

 • Malaysia

  Malaysia

Contact information


Office address

 • Hội sở chính: Số 2 Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

 • 180 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thành phố Hà Nội