Benefits

Mức lương: từ 2.000 USD/tháng

Đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN...)

Thưởng và ngày phép

Có cơ hội được hỗ trợ học ngoại ngữ (tiếng Anh/ tiếng Nhật)