• Pasona Tech Việt Nam là công ty con của tập đoàn Pasona tại Việt Nam. Tập đoàn Pasona được thành lập vào năm 1976 tại Osaka, Nhật Bản. Tại Việt Nam, chúng tôi đã hoạt động từ năm 2004, và năm nay là năm thứ 15.
  • http://pasona.vn/

Pasona Tech}

Pasona Tech}

Pasona Tech}

Pasona Tech}

Benefits

Mức lương: từ 2.000 USD/tháng

Đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN...)

Thưởng và ngày phép

Có cơ hội được hỗ trợ học ngoại ngữ (tiếng Anh/ tiếng Nhật)