HR Outsourcing

HR Outsourcing

Công ty cung cấp nhân sự cho các công ty phần mềm của Nhật Bản tại thị trường Việt Nam và Nhật Bản

Location

Quang Trung Software City, District 12, Ho Chi Minh City