FPT Software - Hồ Chí Minh

FPT Software - Hồ Chí Minh

FPT Software HCM - You can make IT

FPT Software HCM - You can make IT

FPT Software Academy chính là nơi khởi đầu cho những thành công của các kỹ sư CNTT trong tương lai, cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực IT chất lượng cao cho các dự án lớn trên toàn cầu.

Chúng tôi cung cấp các chương trình đào tạo định hướng ngành khác nhau về phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm để giúp học viên:

  • Nâng cao năng lực chuyên môn
  • Có được kinh nghiệm thực tiễn
  • Cải thiện ngoại ngữ và kỹ năng mềm

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đào tạo công nghệ hàng đầu Việt Nam

Sứ mệnh

FPT Software Academy là bệ phóng vững chắc cho những bạn trẻ đang theo đuổi ngành Công nghệ. Chúng tôi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho FPT Software và góp phần phát triển ngành công nghệ Việt Nam

Giá trị cốt lõi

Tôn đổi đồng – Chí gương sáng: Tôn trọng cá nhân – Tinh thần đổi mới – Tinh thần đồng đội, Chí công – Gương mẫu – Sáng suốt.

FPT Software - Hồ Chí Minh
FPT Software - Hồ Chí Minh
FPT Software - Hồ Chí Minh

Website

Location

  • Tòa nhà FTown - Lô T2, đường D1, khu CNC, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam