FPT Software

FPT Software HCM - You can make IT

FPT Software HCM - You can make IT

FPT Software Academy chính là nơi khởi đầu cho những thành công của các kỹ sư CNTT trong tương lai, cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực IT chất lượng cao cho các dự án lớn trên toàn cầu

FPT Software}

FPT Software}

FPT Software}

More jobs at FPT Software

Benefits

Salary: Negotiation (Up to 20.000.000 VND)

Monthly project bonus, Annual summer vacation, extra 13rd month salary, “FPT care” insurance, team building

Annual check performance

Work at professional environment with big companies in Viet Nam and the world on Automotive industrial

Working time: Mon-Fri | 08:00 - 17:00