EVOL GROUP

Evolution with Love

Evolution with Love

EVOL GROUP là viết tắt từ Evolution, nghĩa là sự thay đổi, phát triển dần dần theo thời gian. Hiện tại, sau hơn 11 năm hoạt động, EVOL GROUP có tổng cộng 7 công ty thành viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chủ yếu là Đào tạo và Sản phẩm Phần mềm.

Mặc dù thời gian hoạt động đã lâu và đã có những thành công nhất định trong mảng đào EVOL vẫn gìn giữ phong cách hoạt động và văn hóa của một công ty khởi nghiệp với tinh thần “mãi mãi một startup”. Chúng tôi không cho mình dừng lại. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục cho ra đời một dự án tham vọng mới.

Nếu bạn là một nhà phát triển phần mềm có đam mê và khát vọng cùng xây dụng một sản phẩm thật sự có ích cho người dùng của mình? Mời bạn gia nhập đội ngũ EVOL group!

EVOL GROUP}

More jobs at EVOL GROUP

Benefits

Salary range: $800-$1600, depending on your qualifications and experience.

Laptop provided.

At least 2 weeks off for Lunar New Year (full salary).

The company purchased private health insurance packages, compensation up to 400 million (for employees working over 1 year).

Take an annual vacation with the company or choose to take a vacation by yourself (full salary).

Working in an environment that respects your differences and personality. Your colleagues are people who possess a positive attitude and a great mindset. They will be your inspirational companions on your career path.

Participate in TGM NEXT's courses completely free of charge according to the Internal Learning Fund policy.

Receive books from TGM BOOKS whenever the company publishes a new book.

Can work remotely 2 days a week.

Working from Monday - Friday (Only 7 hours/day: from 10:00 to 18:30 with 1.5 hours of lunch break, or flexible change according to individual needs).

And many other great benefits…