CTNET Digital

CTNET Digital là hoạt động trong lĩnh vực digital marketing, xây dựng và phát triển các sản phẩm innovation software product, các tech startup trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các sản phẩm của CTNET Digital hướng đến tạo ra sự đột phá trong kinh doanh, tạo trải nghiệm mới, thú vị cho người dùng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CTNET}

CÔNG TY CỔ PHẦN CTNET}

CÔNG TY CỔ PHẦN CTNET}

Benefits

Chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn.

Được tham gia đóng góp, chia sẻ về phát triển sản phẩm.

Chế độ nghỉ phép, bảo hiểm theo luật lao động.

Phát triển từng ngày, kỹ năng và chuyên môn tiến bộ nhanh.

Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, cởi mở, không ngại đổi mới.

Có cơ hội nhận cổ phiếu thưởng ESOP.