BU ENTERTAINMENT TECHNOLOGY JSC
BU ENTERTAINMENT TECHNOLOGY JSC

BU ENTERTAINMENT TECHNOLOGY JSC

About us

Công ty làm việc lĩnh vực công nghệ, ứng dụng và giải pháp trên di động.

General information

Contact information


Office address

  • 1B 255/3 Hoàng Mai - Hoàng Văn Thụ - Hà Nội