​​Là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp và người dùng cá nhân dễ dàng tạo lập và vận hành ứng dụng di động trên các nền tảng Android, iOS và PWA (Progressive Web Apps) mà không cần có kiến thức lập trình.

​​Kho chức năng có sẵn giúp bạn tạo dễ dàng sáng tạo nên ứng dụng di động của mình, có khả năng tùy biến cao.

​​Hiện tại Appfast có thể đáp ứng 80% nhu cầu app chung của thị trường (đặc biệt là trong lĩnh vực news và e-commerce)

​​Appfast định hình trong tương lai sẽ trở thành nền tảng toàn diện đáp ứng cả nhu cầu tạo App và Website (App and web builder)