Xử lý datetime dễ dàng hơn với thư viện Carbon trong laravel

490

Carbon là một gói phần mềm được phát triển bởi Brian Nesbit mở rộng từ class DateTime của PHP. Từ phiên bản 5.3, Laravel đã tích hợp sẵn thư viện này vào Project. Việc sử dụng tốt thư viện này sẽ giúp bạn rất nhiều vấn đề về xử lý thời gian.

  • Thư viện này giúp chúng ta rất nhiều trong việc xử lý datetime trong PHP. Điển hình như:
  • Xử lý timezone.
  • Lấy ngày tháng hiện tại dễ dàng.
  • Convert datetime sang định dạng khác để đọc
  • Dễ dàng thao tác với datetime.
  • Chuyển đổi cú pháp là cụm từ tiếng anh sang datetime.

– Bạn cần import thư viện để sử dụng:

 

Ví dụ:

  • Lấy thời gian:

 

  • Để lấy tgian hiện tại tại Việt Nam ta sẽ thêm locale của Việt nam như sau:

 

  • Để biết thêm về các nước khác bạn có thể tại trang chủ của PHP: Timezone
  • Bạn cũng có thể chuyển đổi kiểu datetime khác:

 

– Các bạn cũng có thể chỉ lấy ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, ngày của tuần, ngày của tháng, ngày của năm, tuần của tháng, tuần của năm, số ngày trong tháng. Thật dễ dàng :))

 

– Có thể tăng giảm ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây bằng hàm 2 hàm add() và sub()

 

– Ta cũng có thể so sánh với thời gian hiện tại một cách dễ dàng: Nó sẽ trả về là true hay false.

 

– Tính toán sự khác nhau giữa 2 datetime:

 

– Như trên facebook các bạn thấy các bài viết sẽ có trạng thái là 1 phút trước, 1 giờ trước chẳng hạn Carbon cũng hỗ trợ các bạn phần này luôn:

 

 

Trong quá trình làm việc mình gặp phải một trường hợp như sau:

Hãy lấy ra chủ nhật tuần trước
Hãy lấy ra chủ nhật cuối cùng của tháng trước
Hãy lấy ra chủ nhật cuối cùng của năm trước

Bạn sẽ xử lý thế nào? 😄
Với Carbon thì vô cùng đơn giản:
Để làm được điều đó ta làm như sau:

 

Carbon hỗ trợ chúng ta hàm parse() để biên dịch và tìm ra ngày tháng phù hợp với mục đích của chúng ta một cách dễ dàng hơn.
Trên đây mình chỉ liệt kê những kiểu thường dùng, ngoài ra còn rất nhiều các kiểu khác nữa, bạn có thể tham khảo tại trang chủ của Carbon tại Carbon

TopDev via Viblo

SHARE