Trích xuất thông tin thành viên từ nhóm Telegram bằng Python

1164

Telegram là một trong những nền tảng tin nhắn được tin dùng nhất trên thế giới. Telegram được sử dụng để quản lý cộng đồng với nhiều mục đích khác nhau.

Các công ty khởi nghiệp tin rằng đây là một công cụ hữu hiệu để thu hút khách hàng cho mục đích quảng bá và dịch vụ. Trong bài hướng dẫn này, sẽ thảo luận về cách sử dụng Telegram API để trích xuất thành viên trong nhóm bằng Telegram API sử dụng Python.

  20 tài liệu học Python thiết thực để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp
  Chiến trường sinh tử phiên bản lập trình : Python vs Ruby vs Golang

Tạo ứng dụng Telegram:

Đến liên kết my.telegram.org để tạo ứng dụng:

Trích xuất thông tin thành viên từ nhóm Telegram bằng Python

Đăng nhập bằng tài khoản Telegram đã có của bạn >> “Next”.

Chọn thẻ API và bổ sung các thông tin yêu cầu để thiết lập ứng dụng.

Trích xuất thông tin thành viên từ nhóm Telegram bằng Python

Chú ý đến các thông tin ở trường api_id và api_hash; đây là những thông tin liên quan cần sử dụng cho ở các bước tiếp theo (có thể lưu ở nodepad).

Trích xuất thông tin thành viên từ nhóm Telegram bằng Python

Cài đặt thư viện telethon

Tìm hiểu thêm về thư viện telethon tại đây.

Trước hết cần cài đặt Python trên máy theo hướng dẫn này, bạn nên cài phiên bản Python 3).

Nhập lệnh:

python pip install telethon

Ghi chú: Hướng dẫn cài đặt trên Windows.

Dưới đây là code chạy cho chương trình. Có thể tham khảo thêm hướng dẫn tạo từng phần theo link cuối bài.

from telethon.sync import TelegramClient
 from telethon.tl.functions.messages import GetDialogsRequest
 from telethon.tl.types import InputPeerEmpty
 import csv
 
 api_id = 123456
 api_hash = 'YOUR_API_HASH'
 phone = '+111111111111'
 client = TelegramClient(phone, api_id, api_hash)
 
 client.connect()
 if not client.is_user_authorized():
 client.send_code_request(phone)
 client.sign_in(phone, input('Enter the code: '))
 
 
 chats = []
 last_date = None
 chunk_size = 200
 groups=[]
 
 result = client(GetDialogsRequest(
 offset_date=last_date,
 offset_id=0,
 offset_peer=InputPeerEmpty(),
 limit=chunk_size,
 hash = 0
 ))
 chats.extend(result.chats)
 
 for chat in chats:
 try:
 if chat.megagroup== True:
 groups.append(chat)
 except:
 continue
 
 print('Choose a group to scrape members from:')
 i=0
 for g in groups:
 print(str(i) + '- ' + g.title)
 i+=1
 
 g_index = input("Enter a Number: ")
 target_group=groups[int(g_index)]
 
 print('Fetching Members...')
 all_participants = []
 all_participants = client.get_participants(target_group, aggressive=True)
 
 print('Saving In file...')
 with open("members.csv","w",encoding='UTF-8') as f:
 writer = csv.writer(f,delimiter=",",lineterminator="\n")
 writer.writerow(['username','user id', 'access hash','name','group', 'group id'])
 for user in all_participants:
 if user.username:
 username= user.username
 else:
 username= ""
 if user.first_name:
 first_name= user.first_name
 else:
 first_name= ""
 if user.last_name:
 last_name= user.last_name
 else:
 last_name= ""
 name= (first_name + ' ' + last_name).strip()
 writer.writerow([username,user.id,user.access_hash,name,target_group.title, target_group.id])
 print('Members scraped successfully.')

Chúc các bạn thành công !!!

Tài liệu tham khảo:
1. https://quantrimang.com/python-la-gi-tai-sao-nen-chon-python-140518
2. https://python.gotrained.com/scraping-telegram-group-members-python-telethon/

Bài viết gốc được đăng tải tại quantrimang.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm Developer hấp dẫn tại TopDev