Tạo project Rails 6 với PostgresSQL 11 bằng Docker

258

Người viết: Hoàng Đức Quân

Ở Rails 6 có sự thay đổi rõ rệt nhằm hỗ trợ về tích hợp framework Javascript trong dự án bằng Rails. Thư mục javascript được đưa ra bên ngoài assets và quản lý hoàn toàn bằng webpack. Vì vậy, chúng ta phải thay đổi 1 chút để cài đặt project

Thiết lập project

Chúng ta sẽ viết Dockerfile như sau:

Tiếp đó, tạo 1 Gemfile chỉ load Rails. File này sau đó sẽ bị ghi đè khi chạy rails new

Tạo 1 cái Gemfile.lock rỗng

Tạo entrypoint.sh gồm

Cuối cùng ở bước này sẽ là tạo docker-compose.yml

Khởi tạo project

Và chúng ta đã có 1 app hoàn toàn mới

Chạy lệnh để xem các file

Với trường hợp chạy Docker ở Linux, các file từ lệnh rails new sẽ đặt quyền root. Ta sẽ sửa lại

Cuối cùng ta sẽ build lại

Kết nối tới cơ sở dữ liệu

Sửa lại config/database.yml như sau:

Sau đó chạy

Kết quả như sau là ok

Sau đó chạy lệnh tạo database:

Lúc này, truy cập http://localhost:3000 và chào mừng bạn tới với Rails 6

Kết

Để tắt ứng dụng, Ctrl+C ở cửa sổ đang chạy docker-compose up và chạy docker-compose down

Khi có thay đổi ở Dockerfiledocker-compose.yml và Gemfile, chạy docker-compose up --build

Bài viết có sự tham khảo lại từ https://docs.docker.com/compose/rails/ và chỉnh sửa lại cho phù hợp với Rails 6

Đừng bỏ lỡ những bài viết hay về:

Xem thêm việc làm Web Developer mới nhất trên TopDev

TopDev via Viblo

  Tài nguyên thiết kế web và hình ảnh hot nhất cho Lập trình viên
  Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS
SHARE