So sánh bằng trong Javascript

1473
So sánh bằng trong Javascript

Người viết: Nguyen Van Sang

Trong khi viết code, việc so sánh giữa các giá trị là điều phổ biến, thường đi liền với các lệnh điều kiện if else và như mọi người đều biết các ứng dụng thực tế sẽ phải xử lý rất nhiều case (if else đếm không xuể).

Vậy nên đảm bảo kết quả so sánh đúng như mong muốn rất quan trọng. Tuy nhiên trong JavaScript, việc so sánh thường gặp một số hiểu nhầm dẫn đến khó khăn khi debug.

Bài viết này sẽ làm rõ hơn về các kiểu so sánh bằng trong JavaScript và cách thức hoạt động của chúng.

  Sức mạnh của Javascript, viết app desktop bằng Electron
  So sánh forEach và map trong javascript

Cơ bản về so sánh bằng

Trước tiên, hãy nhắc lại một chút về tính năng so sánh trong JavaScript

 • String được so sánh dựa trên thứ tự từ điển của từng ký tự, dựa theo giá trị Unicode.
 • String hoàn toàn bằng nhau khi chúng có cùng một chuỗi ký tự, cùng độ dài, hay cùng một ký tự tại ví trí bất kỳ.
 • Number hoàn toàn bằng nhau khi chúng có chung một giá trị số. So sánh NaN sẽ luôn trả về false, kể cả với NaN.
 • Boolean hoàn toàn bằng nhau khi cả hai đều true hoặc false.
 • Object bằng nhau khi cùng tham chiếu tới một vùng nhớ trong bộ nhớ.
 • Các giá trị kiểu null và undefined hoàn toàn bằng chính nó và bằng nhau nếu sử dụng == .

Tiếp theo chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về 3 kiểu so sánh bằng trong JavaScript là ==, === và Object.is

Toán tử ===

Hay còn được viết với tên Strict Equality – hoàn toàn bằng nhau như đề cập ở trên. Sở dĩ nó có tên như vậy bởi công việc nó thực hiển chỉ là so sánh, không ép kiểu toán hạng nào cả.

Ví dụ:

Toán tử ==

Tên gọi khác là Loose equality. Khác với === trước khi so sánh, == sẽ ép kiểu các toán hạng về kiểu chung nhất sau đó mới thực hiện Strict equality. Vậy nên sử dụng các ví dụ trước với ==, ta được:

Điều hay gây hiểu nhầm chính là việc JavaScript ép kiểu. Vậy để tránh các lỗi này, chúng ta cần tìm hiểu cách thức ép kiểu hoạt động như thế nào:

 • Khi so sánh Number và StringString được ép kiểu về Number. Nếu không có giá trị tương ứng thì kết quả ép kiểu sẽ là NaN.
 • Nếu một trong hai toán hạng là Boolean, toán hạng đó sẽ được chuyển về 1 nếu là true và +0 nếu là false.
 • Nếu một Object được so sánh với một Number hoặc StringJavaScript sẽ thử chuyển đổi Object về kiểu nguyên thủy, sử dụng phương thức valueOf và toString. Nếu thất bại thì sẽ sinh ra một runtime error.
 • Nếu hai toán hạng đều là Object, chúng chỉ bằng nhau khi đều tham chiếu tới một vùng nhớ.

Vậy khi nào thì dùng === và ==, hãy xét qua ví dụ sau:

Với kiểu Boolean:

Boolean so sánh với String cũng được ép kiểu về Number:

Vậy còn Object:

Ý kiến cá nhân thì mình thích sử dụng === hơn, chúng ta sẽ tự ép kiểu thủ công, vừa rõ ràng hơn mà tránh được lỗi nếu không nắm rõ cách so sánh ép kiểu ví dụ như "true" == true hay null == undefined trả về false.

Phương thức Object.is()

Ngoài ===== thì ta còn một cách so sánh bằng khác là Object.is với cách dùng như sau:

 • Cú pháp Object.is(value1, value2), giá trị trả về là một Boolean, true nếu hai tham số bằng nhau và ngược lại.
 • Hai tham số bằng nhau nếu
  • Đều là undefined
  • Đều là null
  • Đều là true hoặc false
  • Đều là một String với cùng độ dài và thứ tự các ký tự
  • Đều là một Object (có chung một tham chiếu)
  • Đều là Number có cùng giá trị
  • Đều là +0
  • Đều là -0
  • Đều là NaN

Về cơ bản, Object.is giống với === nhưng khác biệt trong một vài trường hợp.

Đó là:

Kết

Hi vọng bài viết này giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Tài liệu tham khảo:

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm JavaScript Developer trên TopDev

TopDev via viblo.asia

  Nâng cao kỹ năng debug trong Javascript bằng Console
  2/9 này làm gì? Làm hiệu ứng "lá cờ bay trong gió" bằng JavaScript cực đơn giản
SHARE