Singleton Pattern là gì? Học Singleton Pattern trong 5 phút

4863
Singleton Pattern là gì

Đặt vấn đề

Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn trả lời 4 câu hỏi về Singleton pattern trong vòng 5 phút:

  1. Singleton Pattern là gì?
  2. Tại sao cần dùng Singleton Pattern.
  3. Làm thế nào để implement Singleton Pattern.
  4. Có những cách nào để implement Singleton Pattern.
  Gitignore là gì ? Tại sao nó lại rất quan trọng trong teamwork
  Cryptography - Nó là gì và hoạt động như thế nào?

Singleton Pattern là gì?

Single Pattern là một design pattern trong số 5 design pattern thuộc nhóm Creational Design Pattern (Theo Gang of Four patterns, một cuốn sách rất nổi tiếng về design pattern).

Xem thêm Design Pattern là gì?

Creational Structure Behavioral
Abstract factory Adapter Chain of responsibility
Builder Bridge Command
Factory Composite Interpreter
Prototype Decorator Iterator
#Singleton Facade Mediator
Flyweight Memento Memento
Proxy Observer
Strategy
Template Method
Visitor

Single Pattern là một design pattern mà: Đảm bảo rằng một class chỉ có duy nhất một instance, và cung cấp một cách để truy cấp tới instance đó.

Vậy tại sao cần phải sử dụng Singleton Pattern?

Tại sao cần dùng Singleton Pattern?

Hầu hết các đối tượng trong một ứng dụng đều chịu trách nhiệm cho công việc của chúng và truy xuất dữ liệu tự lưu trữ (self-contained data) và các tham chiếu trong phạm vi được đưa ra của chúng.

Tuy nhiên, có nhiều đối tượng có thêm những nhiệm vụ và có ảnh hưởng rộng hơn. Chẳng hạn như quản lý các nguồn tài nguyên bị giới hạn hoặc theo dõi toàn bộ trạng thái của hệ thống. Ví dụ: Có thể có rất nhiều máy in trong hệ thống nhưng chỉ có thể tồn tại duy nhất một Sprinter Spooler (Phần quản lý máy in).

Singleton Pattern là gì

Giả sử trong ứng dụng có chức năng bật tắt nhạc nền, khi người dùng mở app thì ứng dụng sẽ tự động mở nhạc nền. Nếu người dùng muốn tắt thì phải vào setting trong app để tắt nó. Trong setting của app, người dùng có thể quản lí việc mở hay tắt nhạc, và bạn sẽ cần sử dụng singleton để quản lí việc này.

Chắc chắn bạn phải cần duy nhất 1 instance để có thể ra lệnh bật hay tắt. Tại sao lại như vậy? Vì đơn giản bạn không thể tạo 1 instance để mở nhạc rồi sau đó lại tạo 1 instance khác để tắt nhạc, lúc này sẽ có 2 instance được tạo ra, 2 instance này không liên quan đến nhau nên không thể thực hiện việc cho nhau được. Bạn phải hiểu rằng instance nào bật thì chỉ có instance đó mới được phép tắt nên dẫn đến phải cần 1 instance.

Làm thế nào để implement Singleton Pattern

Vậy là thế nào để có thể implement Singleton Pattern chúng ta cần trả lời 2 câu hỏi.

Làm sao để 1 class chỉ có thể có duy nhất 1 instance? 

Trả lời:

  • Private constructor của class đó để đảm bảo rằng class lớp khác không thể truy cập vào constructor và tạo ra instance mới
  • Tạo một biến private static là thể hiện của class đó để đảm bảo rằng nó là duy nhất và chỉ được tạo ra trong class đó thôi.

Làm sao để có thể ccung cấp một cáchs toàn cầu để truy cấp tới instance đó. 

Trả lời:

  • Tạo một public static menthod trả về instance vừa khởi tạo bên trên, đây là cách duy nhất để các class khác có thể truy cập vào instance của class này

Vậy cụ thể có những cách nào để implement Singleton Pattern

Có những cách nào để implement Singleton Pattern

Eager initialization

Đây là cách dễ nhất nhưng nó có một nhược điểm là: Mặc dù instance đã được khởi tạo nhưng có thể sẽ không dùng tới. Vì vậy chúng ta có cách thứ 2.

Lazy initialization

Cách này đã khắc phục được nhược điểm của cách 1. Chỉ khi nào geInstance được gọi thì instance mới được khởi tạo. Tuy nhiên cách này chỉ sử dụng tốt trong trường hợp đơn luồng, trường hợp nếu có 2 luồng cùng chạy và cùng gọi hàm getInstance tại cùng một thời điểm thì đương nhiên chúng ta có ít nhất 2 thể hiện của instance. Vậy ta phải làm sao với trường hợp đa luồng. chúng ta đi tới cách tiếp theo.

Thread Safe initialization

Cách đơn giản nhất là chúng ta gọi phương thức synchronized của hàm getInstance(). Khi đó hệ thống đảm bảo rằng tại cùng một thời điểm chỉ có thể có 1 luồng có thể truy cập vào hàm getInstance(), và đảm bảo rằng chỉ có duy nhất 1 class. Tuy nhiên một menthod synchronized sẽ chạy rất chậm và tốn hiệu năng. Vì vậy chúng ta cần cải tiến nó đi 1 chút.

Thread Safe Upgrade initialization

Mình tạm gọi nó là Thread Safe Upgrade initialization, thay vì chúng ta Thread Safe cả menthod getInstance() chúng ta chỉ Thread Safe một đoạn mã quan trọng:

Kết luận

Có rất nhiều cách implement cho Singleton, mình thì hay sử dụng cách 2 cho những ứng dụng chỉ làm việc với 1 thread và cách thứ 4 cho trường hợp đa luồng. Các bạn hãy chọn cho mình cách implement phù hợp cho từng trường hợp nhé.

Trên đây là phần giới thiệu của mình về Singleton Pattern là gì, các bạn có thể tham khảo slide của mình tại link sau https://goo.gl/KUtZsW. Chúc các bạn học tốt!

Đừng bỏ lỡ những bài viết hay về:

Xem thêm việc làm Software Developers hấp dẫn tại TopDev

TopDev via viblo

  JSON Web Token (JWT) là gì ?
  Interface và Abstract là gì? Khi nào dùng Interface, khi nào dùng Abstract?
SHARE