React Native: Push Notification sử dụng FCM (Android only)

789

Giới thiệu

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm 1 demo về Push Notification trong React-Native bằng Firebase nhé.

Mình chưa config trên iOS nên bản demo này sẽ chỉ chạy trên Android thôi nhé

Github demo : https://github.com/oNguyenManhDuc/rn-demo-firebase/tree/push_notification

Thư viện sử dụng

“react-native”: “0.57.0”,

“react-native-firebase”: “^5.0.0”,

Có thể bạn quan tâm

  Flutter chiến với React Native ai ngon hơn?
  Tạo Notification trong React Native thật đơn giản!

Firebase Console

Đầu tiên các bạn hãy tạo Project ở Firebase console(https://console.firebase.google.com/). Sau đó vào phần Cloud Messaging nhé. 

Config Android

Mở file android/build.gradle :

Sử dụng build tool 3.2.0:

file android/app/build.gradle :

File android/app/src/…/MainApplication.java :

File android/app/src/main/AndroidManifest.xml :

Đến đây hãy thử build nhé. Nếu may mắn các bạn có thể build được ngay, nếu không hay comment cho mình biết vấn đề của bạn nhé. Mình cũng đã phải build và sửa khá nhiều lần mới có thể chạy được)

Video: Tăng mạnh doanh thu và trải nghiệm người dùng với Data Analytics

(Android) Lắng nghe FCM message ở background.

Tham khảo : https://rnfirebase.io/docs/v5.x.x/messaging/receiving-messages#4

Tạo 1 file .js VD: bgMessaging.js

Đăng ký background handler này ở index.js:

Receiving message

Remind: Các bạn nhớ để ý phần này nhé

Ở Firebase Console khi Compose notification. mục 5. Additional options (optional), nhớ chọn channel là “test-channel” nhé. Hoặc đổi trong code đi.

Kết quả

Vậy là xong rồi. Bây giờ hãy mở phần Firebase Console >> Cloud Messaging ra và test nào. Và đay là kết quả của mình. Chúc các bạn thành công

TopDev via Viblo