Những kiến thức thường gặp dành cho các Ruby Developer mới

500

Bài viết của tác giả yongsokheng trên viblo.asia.

Giới thiệu

Ruby là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biển, nhất với các Ruby on Rails developer. Đối với những người mới bắt đầu, chắc sẽ khá nhiều vấn đề và sự nhầm lẫn trong khi lập trình Ruby.

Sau đây, mình sẽ giới thiệu các kiến thức quan trọng và phổ biến dành cho các Ruby developer ai cũng phải biết.

Instance Variables

Đối với các ngôn ngữ lập trình khác, instance viarables phải được khái báo trước khi nó được assign giá trị. Nhưng trong Ruby, instance variable không cần phải khái báo, nó sẽ tồn tại trong khi nó đã được assign giá trị đầu tiên.
Để tạo instance variable trong Ruby là chỉ cần thêm @ ở trước các local variables.

Để có thể truy cập đến các instance variable từ bên ngoài, phải sử dụng getter và setter method.

Ví dụ trên constructor initialize được xoá đi để chứng minh rằng hàm này là optional.
Sử dụng getters và setters càng nhiều và lặp đi lặp lại nhiều lẫn sẽ làm cho code rất dài và không đẹp. Để tránh việc lặp, Ruby cung cấp 3 helper methods sau đây:

  • #attr_reader – define instance-level getters
  • #attr_writer– define instance-level setters
  • #attr_accessor – define both
    Thông thường, các helper method trên thường để ở trên cùng.

Modules

Trong Ruby, module là container của các methods. Còn class là một loại module đặc biệt có khả năng tạo ra các instances và có ancestors (tổ tiên).

Methods ở trong module có thể là instance hoặc class methods.

Module không thể tạo các instances nhưng module có thể có instance variables như trong class.

Các methods hoặc instance variable trong module sẽ được gọi ở trong các class khác với mục đích tài sử dụng code.
Để dùng được ở trong class khác, chúng ta sẽ sử dụng mixins.

Mixins

Có 2 cách để mix module vào trong class.

  1. #include – chuyển methods của module thành instance methods.
  2. #extend – chuyển methods của module thành class methods.

Module Gotchas

  1. Nếu 2 modules define method giống nhau, module thứ 2 include vào sẽ được dùng.

  1. Nếu một module được include 2 lần, inclusion thứ 2 sẽ được bỏ qua.

  1. Module methods không thể thay thế các methods đã defined ở trong một class.

Chi tiết hơn, bạn có thể tham khoa các tài liệu sau đây:

https://www.sitepoint.com/common-trip-ups-new-rubyists-part/
https://matt.aimonetti.net/posts/2012/07/30/ruby-class-module-mixins/
https://www.vikingcodeschool.com/professional-development-with-ruby/classes-vs-modules

Symbols

Khác với ngôn ngữ lập trình khác, Ruby có một kiểu variable được gọi là Symbol. Để tạo symbol, chúng ta dùng : ở trước các từ khác như::name, :@foo, ...

Symbol có thể dùng để đặc trưng cho tên method, instance variables và constants. Ví dụ:

Blocks, Procs, and Lambdas

Method calls trong Ruby có thể dùng {...} hoặc do ... end ở sau nó. Ví dụ:

Những code ở giữa được gọi là block.

Storing Blocks

Ruby blocks có thể gán hoặc lưu giá trị của nó ở trong 2 container: Procs và Lamdas.
Mình có thể so sánh việc store này giống như anonymous functions của javascript, tức là mình không cần tạo method, mình có thể tạo các blocks và gán luôn cho biến nào đó.

Có nhiều các để dùng Procs và lambdas như sau:

Để thực hiện, mình dùng hàm #call

Scope Resolution Operator (::)

Một vấn đề có thể xảy ra khi bạn có tên module hoặc class giống với tên của core Ruby module.
ví dụ

Để fix lỗi này, bạn cần dùng :: operator ở trước tên mà bị trùng ấy như sau:

Tạo hash từ list của các values

Nếu bạn có danh sách các giá trị, bạn hoàn toàn tạo thành hash bằng sử dụng Hash[...]

Double Pipe Equals ||=

Đây là một kỹ thuật viết rất dơn giản và có ích.
Cách viết này thuòng dùng để cache lại kết quả mà đã tính toán hoặc đã thực hiện rồi, tránh việc tính toán hoặc thực hiện lại. Nó sẽ đảm bảo là hàm đó chỉ chạy đúng một lần đầu tiên.

Khi mình gọi hàm total lần đầu, nó sẽ thực hiện tính toán. Nếu mình gọi lại một lần nữa, sẽ lấy giá trị đã có, không cần tính toán lại.

Conclusion

Qua 2 bài đã giới thiệu về những Tips quan trọng trong Ruby xong, mong các bạn sẽ hiểu được nhiều hơn.

Chi tiết xem các tài liệu sau đây:
https://devblast.com/b/ruby-tricks-improve-code
https://www.sitepoint.com/common-trip-ups-new-rubyists/
http://www.rubyinside.com/21-ruby-tricks-902.html

Nguồn: viblo.asia (phần 1phần 2)

SHARE