Những hàm Javascript hay sử dụng mà bạn nên nhớ (Phần 1)

9180

Bạn là một web developer và làm việc rất nhiều với javascript (js) chắc hẳn bạn đã gặp trường hợp tìm đi tìm lại một hàm của string, hay thậm chí không nhớ keyword của nó khiến cho việc tìm kiếm và làm việc bị chậm đi phần nào. Bài viết dưới đây là tổng hợp lại các note của mình top các hàm javascript hữu ích trong quá trình làm việc và học hỏi.

Phần 1 – String methods

Bắt đầu từ những thứ quen thuộc trước nhé

1, toUpperCase(), toLowerCase()

 • Những LTV chắc hẳn ai cũng biết hai cụm từ LowerCase và UpperCase trong các không còn xa lạ đây là một phần của các ngôn ngữ lập trình tạo cho sự thuật tiện khi biến đổi hay chỉ đơn thuần là đưa hết về chữ thường/hoa và tìm kiếm.

Cú pháp:

VD:

2, startsWith(), endsWith()

 • Bắt đầu bởi và kết thúc bằng
 • Nếu bạn để ý trong lập trình để biểu thị sự bắt đầu và kết thúc những develop chúng ta thường sử dụng các cặp từ khóa ‘start – end’. Điều này hầu như ai cũng biết, để tận dùng điều này js tạo ra 2 hàm startsWith() và endsWith().
 • Dùng để kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu hoặc kết thúc với cụm từ khóa đó không.

Cú pháp:

VD:

 • startsWith()

 • endsWith()

Có thể bạn quan tâm: 

  Copying Objects trong JavaScript

3, includes()

 • Bạn muốn tìm 1 chuỗi con trong 1 chuỗi cha ?. Trước đây khi học C mình có cơ hội viết một hàm kiểm tra 1 chuỗi nhỏ có nằm trong chuỗi lớn hay không đó là một bài toán logic đơn thuần. Cụm từ khóa để tìm kiếm vấn đề này là contains.
 • Trong js hàm để làm việc đó là includes()

Cú pháp:

VD:

Video: Front end optimization

4, slice()

 • Tạo một chuỗi mới từ chuỗi ban đầu

Cú pháp:

VD:

5, charAt()

 • Trả về ký tự tại vị trí chỉ định

Cú pháp:

VD:

6, split()

 • Tách chuỗi thành một mảng chuỗi.

Cú pháp:

VD:

7, replace()

 • Hàm này hẳn ai cũng biết, đây là hàm thay thế một chuỗi bằng một chuỗi mới nếu nó tồn tại

Cú pháp:

VD:

8, repeat()

 • Nhân bản chuỗi với số lần được chỉ định.

Cú pháp:

VD:

TopDev via Viblo

  12 Thư viện JavaScript trực quan hoá dữ liệu hot nhất năm 2019
SHARE