Những hàm Javascript hay sử dụng mà bạn nên nhớ (Phần 2)

1577

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu thêm những phương thức của Array mà theo mình bạn rất hay sử dụng.

Array methods

1, forEach()

 • Lặp qua từng phần tử trong mảng.

Cú pháp:

VD:

 

2, includes()

 • Kiểm tra phần tử tồn tại trong mảng.

Cú pháp:

VD:

3, filter()

 • Tạo một mảng mới từ bảng cũ với điều kiện lọc quy định.

Cú pháp:

VD:

  FabricJS (Canvas library) và xây dựng tool chế ảnh - thư viện Javascript

4, map()

 • Tạo một mảng mới từ bảng cũ với hàm được sử dụng cho mỗi phần tử.

Cú pháp:

VD:

5, reduce()

 • Hàm reduce sẽ biến đổi một mảng thành một giá trị đơn giản. Thực hiện một hàm được cung cấp cho mỗi giá trị của mảng, từ trái qua phải.
 • Hàm sẽ trả về một kết quả được lưu trữ ( tổng số hoặc kết quả tính toàn). Không thực hiện hàm được cung cấp đối với các phần tử không có giá trị.

Cú pháp:

VD:

Video: Ứng dụng Gutenberg trên sản phẩm thực tế và xu hướng làm theme WordPress

6, some()

 • Phương thức array some() Kiểm tra ít nhất một phần tử trong mảng có thỏa mãn điều kiện hay không. Nếu có thì trả về true còn không thì trả về false.

Cú pháp:

VD:

7, every()

 • Cũng gần tương tự như some nhưng với phương pháp này mọi phần tử trong mản của bạn đều phải thỏa mãn được điều kiện.

Cú pháp: Tương tự some

VD:

8, sort()

 • Chỉ cần nhìn tên là bạn có thể dễ dàng đoán được hàm này làm gì đúng không.
 • Hàm này dùng để sắp xếp, Nhưng bạn có thể biến đổi việc sắp xếp của nó vì mặc định khi gọi arr.sort() thì nó sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Cú pháp:

VD:

Cuối cùng mình muốn chỉ ra 2 hàm đặc biệt mà mình thường hay dùng trong thực tế.

9, Array.from()

 • Khi bạn muốn biến một cụm từ hay một từ thành 1 mảng các phần tử của nó bạn thường lưa chọn phương pháp String.slip('') như này đúng không. Đó là cách suy nghĩ thông thường khi gặp bài toán dạng này ở mọi ngôn ngữ. Nhưng trong js việc này trở nên dễ dàng hơn với phương thức Array.from().

Cú pháp:

VD:

10, Array.of()

 • Phương thức này khá fun, thay vì bạn phải mài công ngồi khai báo array = [1, 2, 3, 4, 5, 6] thì bạn có thể làm theo cách dưới đây.
 • Phương thức Array.of() được dùng để tạo ra một mảng mới với các phần tử được truyền vào thông qua tham số truyền vào.

Cú pháp:

VD:

 • Vậy nó vẫn giống phần trên tại sao ta lại có 1 phương thức như này nhỉ ??. Để làm rõ vấn đề này ta sét đến một ví dụ sau.

 • Như bạn thấy ở trên khi ta khai báo 1 array bằng cách gọi đơn giá trị Array(7) js sẽ tạo cho bạn 1 mảng gồm 7 phần tử trống, trong khi Array.of(7) sẽ tạo cho bạn 1 mảng có 1 phần tử duy nhất là 7. Đó là sự khác biệt rất lớn.

Kết luận

Những phương thức kể trên chỉ là 1 trong số rất nhiều phương thức của js nhưng theo ý kiến cá nhân của mình nó là những phương thức hay gặp và sử dụng khi làm việc với js nhất.

TopDev via Viblo

  12 Thư viện JavaScript trực quan hoá dữ liệu hot nhất năm 2019
SHARE