Method Chaining trong JavaScript là gì

3109
Method Chaining trong JavaScript là gì

Method Chaining là một pattern phổ biến trong JavaScript khá quen thuộc với Javascript Programer. Bài viết này mình xin giải thích ngắn gọn về Method Chaining trong JavaScript là gì. Đưa ra một số ví dụ về cách jQuery sử dụng Method Chaining và cách implementing Method Chaining trong Javascript.

Xem thêm jQuery là gì.

OK! Lest’go!

  Dấu (...) trong JavaScript có ý nghĩa gì?
  4 lỗi check Conditionals trong JavaScript mà new Dev thường mắc và cách khắc phục

Method Chaining trong JavaScript là gì?

Method Chaining trong JavaScript là gì

Đơn giản thì Method Chainning là một kỹ thuật được sử dụng để viết code một cách ngắn gọn và đơn giản hơn trong việc gọi các hàm liên tiếp trên cùng một đối tượng, nó sẽ gọi một chuỗi các hàm trong một câu lệnh duy nhất.

Đây là một ví dụ về cách bạn sử dụng method chaining trong jQuery.

Như bạn có thể thấy, sử dụng Method Chainning có thể làm cho code gọn gàng hơn khá nhiều, tuy nhiên một số lập rình viên có thể sẽ không thích phong cách “chuỗi” của Method Chainning này.

Tổng quan về Method Chaining

Để dễ hình dung chúng ta sẽ định nghĩa một lớp Kitten với một vài phương thức để gọi như sau:

Bây giờ, hãy khởi tạo một đối tượng Kitten và gọi các phương thức của nó.

Bạn có thấy có một sự lặp tại ở đây không, bản thân mình thích cách code đơn giản hơn và Method Chainning chính là giải pháp.

Bạn có thấy có một sự lặp lại ở đây không? Method Chainning sẽ là hoàn hảo cho việc giải quết vấn đề lặp lại ở đây như sau:

Nhưng điều này sẽ không hoạt động. Đây là lý do tại sao:

Để hiểu rõ hơn tại sao điều này không hoạt động, chúng tôi sẽ sắp xếp lại mã ở trên một chút.

Điều này trả về cùng một lỗi. Điều này là do hàm setName() không trả về một giá trị nào, do đó tmp sẽ được gán cho undefined. Cách điển hình để kích hoạt Method Chainning là trả về đối tượng hiện tại ở cuối mỗi hàm.

Implementing Method Chaining

Hãy viết lại lớp Kitten như sau:

Bây giờ, nếu chúng ta chạy lại đoạn mã trước, biến tmp sẽ tham chiếu cùng một đối tượng với biến bob:

Để rút ngắn code hơn nữa, chúng ta thậm chí không cần tạo biến bob.

Bằng cách sử dụng phương thức Method Chainning, ta sẽ có clean code, sạch và dễ hiểu hơn rất nhiều.

Kết luận

Đó chính là nó! Phương pháp Method Chainning có thể là một kỹ thuật rất hữu ích cần có trong các programming tools của bạn.

Dưới đây là một cách tuyệt vời để tự động hóa việc bổ sung return this;

Đừng bỏ lỡ những bài viết hay:

Xem thêm việc làm JavaScript Developer trên TopDev

TopDev via viblo.asia

  Intent trong Android là gì?
  CVE-2019-7164: Lỗ hổng trong SQLALchemy
SHARE