Login Social React Native with FireBase – dành cho iOS

451

Login Google Api với Firebase.

Tiếp tục bài trước, nay mình sẽ đi config bên iOS. Trước tiên chúng ta cần chạy được trên thiết bị iOS.

  Login Social React Native bằng FireBase - dành cho Android
  Build một ứng dụng Chat cho Android & iOS bằng Contus Fly như thế nào?

1.Config

1. Add cocoapods

Trước tiên các bạn cần phải cài ruby bởi vì cocoapods được built và support bởi Ruby.

Cocoapods là gì? Nói tóm gọn nó là một trình quản lý gói cho bên thứ 3 của iOS, nó chứa rất nhiều thư viện các bạn bên web có thể hiểu nó như là composer vậy!

Các bạn có thể vào trang chủ của họ và tìm kiếm các thư viện mình cần bên trong ứng dụng của các bạn (https://www.cocoacontrols.com/)

gem install cocoapods

  Tạo Notification trong React Native thật đơn giản!
  Flutter chiến với React Native ai ngon hơn?

2. Create Podfile

Lại câu hỏi Podfile là gì? chúng ta dùng nó để làm gì?

Podfile nó chỉ đơn thuần là một file chứa danh sách các thư viện mà bạn sử dụng cocoapods để link lại.

cd ios

pod init

Các bạn có thể mở file Podfile theo đường dẫn /ios/Podfile và có thể add những thư viện mình cần:

Sau đó các bạn hãy sửa Podfile thành như sau giúp mình:

Ở đây mình cài các thư viện cần thiết để chạy React, Firebase,…

Sau đó các bạn hãy chạy pod install để tải các thư viện mà mình đã import vào nhá. Nếu bạn chạy được như này là thành công rồi đấy. Sau khi đã install xong các bạn hãy mở file LoginSocial.xcworkspace trong thư mục ios lên.

Các bạn start lên và sẽ thấy màn hình bị lỗi như sau:

Vâng, nếu làm được tới đây rồi thì bạn đã gần thành công rồi đấy, bây giờ chúng ta hay vào console.firebase.google.com và vào ứng dụng khi trước mà chúng tạo app Android, hãy tạo thêm 1 app iOS và tải file GoogleSecive-Info.plist về.

Chúng ta copy Bundle ID ở mục General trong xCode vào trong firebase

Video: Hệ thống truy vấn hình ảnh thời trang sử dụng Deep Learning trên nền tảng Mobile và Cloud Computing

Sau đó down file GoogleService-Info.plist vào đúng đường dẫn như họ hướng dẫn và làm theo các bước còn lại họ hướng dẫn nhá ( bước 3 nhớ chọn Object-C nhá ). Sau khi bạn hoàn thành tới bước cuối cùng rồi thì hãy vào console api của google để lấy URL_CLIENT ios nhá. (https://console.developers.google.com)

Các bạn còn nhớ hàm này chứ? Chúng ta hãy cùng vào code và paste client id ios vào nữa nhá:

Tiếp theo các bạn mở file GoogleService-Info.plist lên và copy đoạn string REVERSED_CLIENT_ID sau đó hãy mở Xcode lên, chọn project và di chuyển tới Info -> URL type và paste id mà chúng ta vừa copy.

trong xCode:

Các bạn thử chạy Simulator lên và xem kết quả nhá!! Good luck!!!

Người viết: Nguyễn Khánh Long

TopDev via Viblo

SHARE