Form/ Html Collective và những điều thú vị

501

Nếu bạn phải xây dựng một trang quản trị với nhiều form có cấu trúc giống nhau thêm, sửa , xóa , … Làm sao để sử dụng các form một cách một cách hợp lý, nhanh chóng, dễ nhìn, ngắn gọn và bảo mật. Bạn đã nghĩ ra làm sao để tối ưu và giải quyết được vấn đề bên trên chưa?, không để các bạn phải đợi lâu nữa sau đây mình sẽ giới thiệu cho bạn một package được hỗ trợ cũng rát hữu ích với những bạn mới bắt đầu đó là Form/Html Collective. Nào chúng ta cùng bắt tay vào tìm hiểu nhé! 

Cài đặt

Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu các bước để cài đặt package này nhé

Để cài đặt package này chúng ta sử câu lệnh sau chạy trong terminal sau: composer require laravelcollective/

Thêm vào thư mục config/app.php như sau:

Trong mảng providers của config/app.php ta thêm dòng sau :

'providers' => [
// ...
CollectiveHtmlHtmlServiceProvider::class,
// ...
],

Trong mảng aliases của config/app.php ta thêm dòng sau:

'aliases' => [
// ...
'Form' => CollectiveHtmlFormFacade::class,
'Html' => CollectiveHtmlHtmlFacade::class,
// ...
],

Thế là bạn đã hoàn thành xong cách cài đặt package form/html collective.

Có thể bạn cần xem:

  HTML5 Web Worker: Truyền dữ liệu
  Tạo ra HTML responsive bằng cách thêm một dòng CSS

Cách sử dụng

1. Cấu trúc chung của form html collective

Cấu trúc chung của một form collective gồm cặp thẻ mở và thẻ đóng như sau:Form/ Html Collective và những điều thú vị

2. Cách truyền route và biến của form collective

Cách truyền qua route trong form collective.Form/ Html Collective và những điều thú vị 2Cách truyền biến trong form collective

 Form::open(['method' => 'POST', 'url' => "products/$id"])

Form::open(['method' => 'POST', 'action' => ['ProductsController@detail','id' => $id]])

Đặc biệt chú ý với các form upload file thì bạn cần thêm “file” = true

Form::open(['url' => 'categories/id', 'files' => true])

3. Cách sử dụng với các form html input

1. Với Labels

  Form::label('name', 'address')

  Form::label('name', 'address', ['class' => 'address1'])

  //Đoạn html được generate như sau:

  <label for="name">address</label>

  <label for="name" class="foo">address1</label>

2. Với text và textarea

Form::text('name', 'BN')
//Đoạn html được generate như sau:
<input name="name" type="text" value="BN">

Form::text('name', 'BN', ['class' => 'adress'])
//Đoạn html được generate như sau:
<input name="name" type="text" value="BN" class="adress">

Form::textarea('name', $value)
Form::textarea('name', BN)
//Đoạn html được generate như sau:
<textarea name="name" value="BN"></textarea>

Form::textarea('name', $value, ['class' => 'name'])
Form::textarea('name', BN, ['class' => 'address'])
//Đoạn html được generate như sau:
<textarea name="name" value="BN" class="address></textarea>

3. Với password

Form::password('password')
//Đoạn html được generate như sau:
<input type="password" name="password">

 Form::password('password', ['placeholder' => 'Password'])
 //Đoạn html được generate như sau:
 <input type="password" name="password", placeholder' => 'Password'>

Video Front end optimization

4. Với checkbox và radio

 Form::checkbox('name', 'value')
  // Generating một checkbox được checked
  Form::checkbox('name', 'value', true, ['class' => 'name'])

  Form::radio('name', 'value')
  // Generating một radio input được selected
  Form::radio('name', 'value', true, ['class' => 'name'])

5. Với file, email, number, date, hidden form

Form::hidden('foo', $value)

Form::email('name', $value, ['class' => 'name'])

Form::number('number', $value, ['class' => 'name'])

Form::file('name', ['class' => 'name'])

Form::date('date', CarbonCarbon::now())

6. Với button, submit, button reset:

Form::submit('Submit', ['class' => 'name'])
<input type="submit" value="Submit">

Form::reset('Reset', ['class' => 'name'])
<input type="reset" value="Reset">

Form::button('Save', ['class' => 'name'])
<button type="button">Save</button>

7. Với thẻ select

 Form::select('name', ['key' => 'value'])

 Form::select('name', ['key' => 'value], ['class' => 'name'])

 Form::select('name', $value, $selected, ['class' => 'name'])

Tổng kết

Trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn hiểu qua về cách sử dụng form/html collective trong laravel. Từ nay việc sử dụng form thêm, sửa, xóa.. sẽ trở nên đơn giản, với cú pháp ngắn gọn, bảo mật nữa. Hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được cho các bạn.

Người viết: Chăm Pa

TopDev via Viblo

Bạn có nhận được tiền khi OT?

View Results

Loading ... Loading ...