Speed up Microservices 2: Tận dụng trình duyệt và cache

Cũng gần 9 tháng kể từ bài 1 ra mắt, trong bài này mình sẽ chia sẻ cách hệ thống Teamcrop đã tối ưu thế nào...

Cluster là gì? Tổng quan về Server Clustering

Cluster là gì? Clustering là một kiến trúc nhằm đảm bảo nâng cao khả năng sẵn sàng cho các hệ thống mạng. Clustering bao gồm...

Giải pháp cho phần lưu, quản lý log hiệu quả và cực kỳ tiết...

Sau một thời gian "ngưng log" các request API và SQL query thì đã mạnh dạn tìm kiếm 1 SaaS log management vừa túi...

Vòng đời kiểm thử trong các mô hình Waterfall, V-model và Agile?

Kiểm thử phần mềm là hoạt động không thể tách rời hoạt động phát triển phần mềm. Nếu ví quá trình phát triển phần...

Speed up Microservices 3: Export dữ liệu ra Excel

Chào mọi người, nối tiếp bài trước là tận dụng caching ở trình duyệt để tăng tốc cho microservices. Ở bài này mình sẽ...
24 code ES6 tân tiến để khắc phục các lỗi thực hành JavaScript

24 code ES6 tân tiến để khắc phục các lỗi thực hành JavaScript

Tôi đích thân tự chọn vài trích đoạn những code hữu ích nhất từ trang ‘30secondsofcode’, vốn đã là 1 nguồn tài nguyên tuyệt...