Một số cách xử lý text-overflow với CSS

2747

Xin chào các bạn! Tiếp tục với loạt bài thủ thuật hay xoay quanh CSS, hôm nay mình sẽ chia sẻ bài viết với chủ đề “Cách xử lý text-overflow với CSS“.

Đây là vấn đề được các bạn QA rất hay sử dụng để test giao diện. Ví dụ họ thường có một format kiểu 1001 chữ A dính liền nhau, nhập một đoạn văn bản cực dài cho tiêu đề hoặc bất cứ phần tử nào đó có thể hiển thị text.

Và đương nhiên trong quá trình code Front-End (FE) nếu bạn không cover được các trường hợp thực tế có thể xảy ra đó chắc chắn QA sẽ log bug và tặng cho bạn 1 ticket nho nhỏ.

Dưới đây mình sẽ liệt kê ra một vài rule CSS có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trên.

  BEM - Quy ước đặt tên dành cho class CSS
  CSS Framework có thật sự cần thiết như chúng ta nghĩ?

Sử dụng bộ ba nguyên tử white-space, overflow, text-overflow

Bộ 3 này support hầu như tất cả trình duyệt nên ta có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng.

Với Block-element

Đơn giản với các phần tử block bạn chỉ cần thêm các rule sau

element {
 white-space: nowrap; 
 overflow: hidden;
 text-overflow: ellipsis; /* text-overflow: clip; */
}

Trong đó với:

 • text-overflow: clip; đoạn văn bản overflow sẽ bị ẩn đi,
 • text-overflow: ellipsis; phần bị ẩn đi sẽ được thay thế bằng dấu ‘3 chấm’
 • ngoài ra bạn còn có thể chỉ định chuỗi thay thế ví dụ text-overflow: "----";tuy nhiên nó chỉ support cho Firefox

Và đương nhiên với block-element bạn chỉ có thể quan sát được sự thay đổi khi nội dung container chứa nó không đủ. (ví dụ như co cửa sổ trình duyệt xuống tối đa hoặc set width cho phần tử)

Với Inline-block-element

Trong nhiều trường hợp bạn muốn cắt chuỗi nhưng chỉ muốn phần tử hiển thị ở dạng inline-block (ví dụ thẻ <a> nếu để display: block khi hover ra ngoài text vẫn có cursor: pointer; nhìn rất không hợp lý) và để cắt chuỗi cho nó ngoài combo bộ 3 kể trên bạn cần phải thêm các thuộc tính sau:

element {
 display: inline-block;
 max-width: 100%;
 
 white-space: nowrap; 
 overflow: hidden;
 text-overflow: ellipsis; /* text-overflow: clip; */
}

Kết hợp -webkit-line-clamp với overflow

Với line-clamp bạn có thể chỉ định được số dòng muốn hiển thị, phần nội dung vượt quá sẽ bị ẩn đi và thay thế bởi dấu 3 chấm.

Cách sử dụng như sau:

element {
 -webkit-line-clamp: 3;
 -webkit-box-orient: vertical;
 overflow: hidden;
 display: -webkit-box;
}

Đây là một thuộc tính mới rất hay nhưng rất tiếc chỉ support các trình duyệt nhân webkit, bạn có thể xem xét yêu cầu của người dùng để sử dụng cho hợp lý.

Sử dụng word-break

Ngoài 2 cách ẩn nội dung tràn trên thì ta còn có thể sử dụng word-break để xuống dòng văn bản. Trong đó hai giá trị hay sử dụng nhất gồm:

 • word-break: break-all; – ‘To prevent overflow, word may be broken at any character
 • word-break: break-word; – ‘To prevent overflow, word may be broken at arbitrary points

Kết luận

Trên đây là một vài cách xử lý text-overflow với css thuần tuy rất nhỏ nhưng sẽ giúp bạn cover được rất nhiều khi bị QA test văn bản.

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm Front end Developer tại TopDev

TopDev via viblo.asia

Người viết: Hoang Van Hung

  SASS và SCSS - Bạn chọn gì? (Phần 1)
  CSS Grid dưới góc nhìn thực tế

Bạn có bị giảm lương do dịch Covid-19 không?

View Results

Loading ... Loading ...