Cách để CSS cho riêng thiết bị iOS

1026

Người viết: Pham Van Ngoc

Lời nói đầu

Đã bao giờ bạn gặp những lỗi CSS chỉ xuất hiện trên Iphone mà trên các thiết bị khác lại không bị gì chưa? Mình thì rồi đó, trong lúc loay hoay để xử lý thì tình cờ mình tìm ra cách dùng CSS thôi cũng xử lý riêng được, chúng ta cùng tìm hiểu xem cách ấy như thế nào nhé. (Ngoài cách sử dụng CSS ra thì chúng ta có thể sử dụng Javascript để phát hiện thiết bị iOS nữa)Cách để CSS cho riêng thiết bị iOS

  Kiến trúc code CSS với khả năng mở rộng và bảo trì
  Hướng dẫn Push Notifications cơ bản trong iOS

Thuộc tính CSS

@supports (-webkit-overflow-scrolling: touch) {
  /* CSS specific to iOS devices */ 
}

@supports not (-webkit-overflow-scrolling: touch) {
  /* CSS for other than iOS devices */ 
}

Phía trên là đoạn CSS để viết cho 2 trường hợp thiết bị IOS và thiết bị khác IOS mình sẽ giải thích đoạn css ấy như sau:

Đoạn css -webkit-overflow-scrolling: touch nó sẽ chỉ hoạt động trên safari mobile. Còn thằng @supports nó sẽ nhận diện những thiết bị nào hỗ trợ đoạn css -webkit-overflow-scrolling: touch hoặc không (@supports not) từ đấy ta có thể css cho các thiết bị iOS.Cách để CSS cho riêng thiết bị iOS

Hỗ trợ trình duyệt

Hiện tại thuốc tính @supports vẫn còn hạn chế trong việc hỗ trợ các trình duyệt nên chúng ta cần cân nhắc khi sử dung, chi tiết về việc hỗ trợ của các trình duyệt chúng ta có thể xem ở bảng bên dưới:Cách để CSS cho riêng thiết bị iOS

Nguồn

Bài viết được tham khảo từ nguồn: https://stackoverflow.com/questions/30102792/css-media-query-to-target-only-ios-devices

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm Software Developers trên TopDev

TopDev via viblo.asia

  Login Social React Native with FireBase - dành cho iOS
  Build một ứng dụng Chat cho Android & iOS bằng Contus Fly như thế nào?

Bạn có khó khăn khi Work From Home?

View Results

Loading ... Loading ...