9 tip tối ưu code Nodejs dành cho lập trình viên

2530
tối ưu code nodejs

Giới thiệu

Sau khi một thời gian tìm hiểu về Nodejs, mình đã tự rút ra một số kinh nghiệm tối ưu code NodeJs, những cách viết code dễ hiểu hơn. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu các bạn 9 tip tối ưu code Nodejs. Hy vọng sẽ có ích cho các bạn lập trình viên.

Cùng bắt đầu nào!

  Làm thế nào để code jquery một cách tối ưu hơn
  8 cách tối ưu hoá JavaScript mọi lập trình viên đều phải biết

Tips tối ưu code Nodejs

80 chữ trong một line

Cách tốt nhất trong viết code đó line code dài. 80 chữ trong một line là một độ dài hợp lý và cũng được áp dụng cho nhiều ngồn ngữ như: Javascript, Reactjs, Python, Ruby… Đây cũng là tip không thể thiếu khi bạn muốn tối ưu code Nodejs của mình.

Sử dùng dấu nháy đơn

Bạn cần phải dùng dấu nháy đơn, như khi bạn viết một string trong JSON:

Xem thêm JSON là gì?

Cách dùng {

Khi bạn viết một điều kiện hoặc một lớp (class), cách viết { sẽ áp dùng như sau:

Cách khởi tạo biến

Chúng ta nên viết kiểu dữ liệu khởi tạo cho biến từng cái một.

Cách đặt tên

  • Nodejs cũng giống như Javascript, Reactjs, Angularjs hoặc Java. Đối với cách đặt tên biến, hàm là lowerCamelCase.

  • Nhưng đối với tên của lớp bạn cần phải đặt tên theo kiểu UpperCamelCase:

  • Đối với việc đặt tên let và constants:

Cách viết biến array và hash

Chúng ta nên dùng , cho cách khởi tạo viết array và xuống dòng mới trong trường hợp có nhiều element trong array hoặc hash.

Cách so sánh

  • Ta nên dùng === để viết so sánh 2 giá trị.

  • Trong cách so sánh ngắn, ta chỉ viết một dòng mà thôi.

  • Với điều kiện phức tạp, chúng ta nên khởi tạo một biến cho việc viết condition, sau đó mới gọi vào if condition sau:

không nên viết nesting if

Trong cách viết code một hàm, có nhiều lúc gặp trường hợp cần phải viết điều kiện lặp nhau, nhưng các bạn cố gắng không nên viết nesting if:

Không dùng if else trong hàm

Có trường hợp bạn có thể viết một if thôi là đủ rồi, không cần viết thêm elescho kết quả của một hàm.

Kết luận

Bài viết này mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm code cá nhân của mình. Hy vọng qua bài viết các bạn có thể biết cách tối ưu code Nodejs để có kết quả tốt hơn.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết!

Tham khảo: Node style Guide

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm NodeJS Developer hấp dẫn trên TopDev

TopDev via viblo

  Mẹo tối ưu code ứng dụng React lập trình viên phải biết
  Cách tối ưu code Laravel của bạn
SHARE